سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

درباره ما

سایت ترجمه – ترجمه مقاله – ترجمه تخصصی

ترجمه حرفه ای (ترجمه تخصصی)

به طور کلی هدف مترجم در عنوان های مختلف ترجمه متفاوت است که معمولا هدف او در ترجمه معمولا جا انداختن ساختار های یک زبان خارجی در ذهن فرد است.

لادمیرال معتقد است که : ترجمه به معنای واقعی کلمه ، فی نفسه نوعی کنش است ، حال آنکه ترجمه دانشجویی صرفا نوعی سنجش از کنش می باشد.

مترجم حرفه ای (مترجم ترجمه تخصصی) کلمات یا جملات را به حالت انتزاعی ترجمه نمی کند، بلکه متون واقعی را برای مخاطبان یا خوانندگان ویژه ای ترجمه تخصصی میکند.

این پیام ها در بافت ارائه می گردند و در ضمن تابع محدودیت های زیادی می باشند که از جانب یک موسسه آموزشی تحمیل نشده است،بلکه تابع نظر نویسنده معین، ماهیت متن و مخاطبان یا خوانندگان مورد نظر می باشد.

ترجمه تخصصی مستلزم آن است که مترجم پیش از آنکه کار خود را شروع کند باید متن را به خوبی درک کند به لحاظ اینکه هدف اصلی در این مورد کسب اطمینان از درک متن توسط خوانندگان است نه سنجش میزان درک مطلب، آنگونه که در استفاده ازترجمه تخصصی برای آموزش زبان صدق میکند.

یک ترجمه درست و واقعی باید بر تمام مشکلات پیش آمده در پیام فائق آید، زیرا آن پیام حاوی اطلاعات دقیق می باشد.

دلیل استفاده از ترجمه آزاد یا ترجمه ای که یک جمله را کامل جایگزین جمله کامل دیگر می سازد که عینا همان رابطه را با موقعیت مورد نظر در متن اصلی دارد و همان معنا را افاده می کند ، همین مساله می باشد و این تنها نوع درست ترجمه است که ارزش اطلاق نام ترجمه تخصصی را دارد.

1080

ترجمه دانشجویی

هدف از ترجمه دانشجویی یا ترجمه آموزشی ، کمک به دانشجویان در فراگیری اصول بنیادی یک زبان و یا در سطح پیشرفته تر، تکمیل دانش و معلومات آنان در سبک ویژه نگارش خود می باشد که البته پیوسته وسیله ای برای رسیدن به هدف ترجمه مقاله  خواهد بود و نه خود هدف.

از نقطه نظر ادموند کاری ” ترجمه به امر تدریس کمک می کند ، اما تدریس (به تنهایی) نمی تواند به ترجمه خدمت کند.”در حقیقت بهتر است که برای پرهیز از ابهام، از عبارات فرانسوی ترجمه از زبان مادری و ترجمه به زبان مادری در این چهارچوب استفاده کنیم، زیرا هر دوی این عبارات دقیقا بهترجمه مقاله به عنوان یک تمرین دانشجویی اطلاق می شوند.

ترجمه مقاله  به زبان مادری آنگونه که در دوران تحصیل آموزش داده می شود مهمتر از هرچیزی ، نوعی تمرین سبک و کاربرد می باشد.البته ترجمه به زبان مادری، درک مطلب در زبان دوم را نیز ارزیابی می کند و این کار بر حسب میزان ترجمه های نادرست، تغییر معانی و مطالب نامربوط، سنجیده می شود.

از سوی دیگرترجمه مقاله  از زبان مادری آنگونه که در مراحل اولیه آموزش زبان به کار گرفته می شود برای جا انداختن ساختار های زبان دوم در ذهن زبان آموز تهیه و تنظیم میشود؛ که البته در آن مرحله مقدماتی بیشتر حالت تمرین دستوری دارد تا تمرین ترجمه مقاله.

1070

ویژگی های مترجم سایت ترجمه

کوشش های زیادی برای شناسایی ویژگی های ذاتی مترجم حرفه ای به عمل آمده است.استعداد در تجزیه و تحلیل و ترکیب ، دلبستگی به زبان، رغبت و تمایل به کار انفرادی، قابلیت تمرکز، توانایی کار به شیوه روش مند و منظم، حس کنجکاوی در زمینه های گوناگون، بلوغ ذهنی و فکری، حس نقادی دقیق، و داوری درست معمولا در راس فهرست مشخصات مترجم سایت ترجمه قرار دارند.

یقینا همه این ویژگی ها برای یک مترجم سایت ترجمه  مطلوب و پسندیده می باشد، ولی این ویژگی ها مختص به حرفه ترجمه نمی باشند.مطمئنا یک مورخ، زبان شناس، زیست شناس و پزشک نیز بایستی از حس کنجکاوی هوشمندانه ای برخوردار باشد؛ در تجزیه و تحلیل و ترکیب زبردست و ماهر بوده، توانایی داوری درست را داشته باشد و کارش را روی اصول و قاعده انجام دهد.

هر نوع مشخصه ای در فهرست نمای روانی مترجم سایت ترجمه  گنجانده شود، احتمالا در بسیاری از رشته های دیگر نیز ارزشمند خواهد بود.

برای اهداف تدریس ترجمه، سودمند تر این خواهد بود که مشخص شود آیا تسلط دانشجو بر برخی از جنبه های بنیادی فرایند های شناختی ترجمه را می توان به وسیله عوامل دیگری غیر از دخل و تصرف در زبان تسریع و تکمیل کرد و به رشد آنها کمک نمود.آیا غیر از تمرین های صرفا زبانی که در بیشتر موارد جایگزینی برای آنها وجود ندارد، می توان روش های غیر مستقیم دیگری را برای افزایش قدرت استدلال و قابلیت تجزیه و تحلیل توسط مترجمان آینده تدوین کرد؟

مطمئنا هر متنی منطق ویژه خود را دارد. آیا است منطق، با روشی غیر از زنجیره استدلالی قابل درک است؟ هیچ دلیلی برای پذیرش این نکته وجود ندارد که تمرین های منطقی، شکل سودمندی واقعی روش های آموزش های فرا زبانی به علم ترجمه شناسی کاربردی مربوط خواهد بود.

مترجم-سایت-ترجمه

درک مطلب ترجمه تخصصی

در اولین مرحله ترجمه تخصصی ، یعنی درک مطلب، مترجم اصولا می کوشد آنچه را که مولف قصد بیان ان را دارد،مشخص نماید. بدیهی است که شخص تنها با خواندن متن نمی تواند پی به معنای آن ببرد.

تجسم علایم خطی متن نوشته شده به زبان خارجی، یا تلفظ ذهنی اصواتی که علایم،به منزله نماد آنها به کار گرفته شده اند، بدون درک و فهم آن علایم، کاملا امکان پذیر است.

این عمل کاملا جسمانی ادراک باید توام با فعالیت ذهنی دیگری باشد که می توان آنرا تجزیه و تحلیل تفسیری نامید.متن نوشتاری، در واقع مبنای ملموس و عینی شبکه ای از روابط پیچیده در هم بافته ای را تشکیل می دهد که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ادامه مطلب…..

 

فهم و درک معنای ترجمه مقاله

گام دوم در تجزیه و تحلیل،تعریف دقیقتر محتوای مفهومی هر گفته ای، از طریق استفاده از بافت ارجاعی است که گفته در آن قرار دارد.هدف از این کار، کشف معانی علایم زبانی به منزله جزئی از پیام،بر مبنای دلالت های علایم زبانی در رمز می باشد.

ترجمه مقاله  بیان مجدد علایم نیست،بلکه بیان مجدد مفاهیم و افکار و عقاید می باشد.این واقعیت به تنهایی ایجاد پل ارتباطی را میان زبان ها ممکن می سازد،به رغم این حقیقت که یک رمزگان زبانی را نمی توان با رمزگان زبانی دیگر جابجا نمود.

معنا شناسی در نقطه مشترک حوزه های زبانی و غیر زبانی قرار می گیرد،معناشناسی آن ((بخش از زبان است که حرکت از ساختار های زبانی بسته تا ساختار های تجربی آزاد در آن کاملا نمایان و آشکار است.))

متن یک پیام شامل معنای آن نمی شود، بلکه تنها اشاره ای به معنا می کند،زیرا علایمی که پیام را تشکیل می دهند، به چیزی غیر از خود علایم،دلالت میکنند. معنا را می توان به عنوان ترکیبی بدیع در نقطه اشتراک مصادیق موقعیتی و ساختاری تعریف نمود؛ تفسیر، کشفیات ذهن متفکر از روابط پویای بین مرجع ها و علایم زبانی است که در یک پیام ترکیب شده اند.

 

روش های ترجمه تخصصی

هفت روش پیشنهادی وینه و داربلنه برای  ترجمه تخصصی  فنی، جزء مشهورترین مقوله های روش تطبیقی به شمار می آیند.اما آیا به راستی می توان آنها را روش های ترجمه تخصصی به شمار آورد؟آیا آنها در پیدا نمودن معادل ترجمه،به مترجم کمک می کنند؟

منظور از روش، شیوه انجام کار یا چگونگی اجرای فعالیتی است که منجر به نتیجه شده و همچنین تا آخر مورد استفاده قرار گیرد. ولی روش های مورد بحث در واقع عناوینی هستند که به حاصل کار ترجمه اطلاق شده اند. در واقع، مولفان به توصیف آن دسته از تغییرات ساختاری می پردازند که ضمن فرایند ترجمه دستخوش تغییر گردیده اند و یا اینکه بدون تغییر دست نخورده باقی مانده اند.

ادعای اینکه روش های پیشنهادی وینه و داربلنه در یافتن معدل های بافتی،کمک کار مترجم خواهد بود،به منزله اشتباه گرفتن اهداف و وسایل دستیابی به آنهاست.اصولا عبارت ((روش)) گمراه کننده است، زیرا سبک شناسی تطبیقی علی الاصول به بررسی فرایند هایی که منجر به یافتن معادل می شوند، نمی پردازد،بلکه توصیف ویژگی های زوج های معادل محدود می گردد.

 

متون عمومی ترجمه مقاله

دانشجویان رشته مترجمی ترجمه مقاله  برای درک متون یا قسمت هایی از متون که برای روشنگری جنبه های مختلف دخل و تصرف در زبان به کار برده شده است نیازی به معلومات فنی و یا سایر اطلاعات تخصصی ندارند.

یک دوره درسی مقدماتی ترجمه مقاله  نباید با مساله یادگیری معلومات عمومی اشتباه شود؛زیرا در اکثر برنامه های درسی ترجمه، درس هایی در سایر رشته های علوم انسانی، نیاز های این جنبه از برنامه را بر آورده می سازند.

اگر چه هدف اصلی متون کاربردی ارائه اطلاعات است، ولی جذب و فراگیری خود آن اطلاعات توسط مترجمان تازه کار،هدف اصلی دوره درسی ترجمه مقاله  مقدماتی نیست.مضافا اینکه هدف این چنین دوره درسی غنی تر کردن گنجینه واژگان فنی یا بررسی نظام مند مفاهیم و سبک نگارش ویژه در یک حوزه تخصصی نیز می باشد. این کار در دوره های درسی پیشرفته تر صورت می گیرد.

به منظور ساده تر کردن تمرین ها، متون فنی، علمی و یا فوق العاده تخصصی از محدوده روش مورد بحث کنار گذاشته شد. چنین متونی در مقایسه با زبان روزمره بر اساس سلایق فردی تهیه شده اند. مضافا اینکه به رغم توانایی های مترجم ترجمه مقاله، معمولا ترجمه این نوع متون به لحاظ محتوای فنی، مشکل است.

اگر چه نباید تصور نمود که تنها مشکل در ترجمه مقاله  متون فنی،مشکل لغوی است، زیرا دشواری مضاعف درک موضوع متن که اصطلاحات تخصصی از آن نشات گرفته، مشکل دیگری که باعث پیچیدگی و دشواری فرآیند آموزشی می شود.

ترجمه تخصصی متون ادبی

متون ادبی با شش ملاک زیر مشخص می شوند :

۱- در یک اثر ادبی، نویسنده جهان بینی و برداشت شخصی خویشتن را از واقعیتی که برای توصیف انتخاب کرده است به خواننده ها منتقل می کند.از آنجائی که نویسنده ادبیات پیوسته برای نفس خود می نویسد،لذا به توصیف احساسات،عکس العمل ها،و هیجانات و عواطف خویش می پردازد.

یوجین نایدا،اشاره می کند که در ارتباطات خبر رسانی ، توجه اصلی عمدتا به پیام است، حال آنکه در ارتباطات عاطفی توجه اصلی به منبع یعنی همان نویسنده است.انسجام و قدرت تاثیر یک کار ادبی بستگی به پیوستگی تاثیرات ذهنی دارد که فضای داستان را به وجود می آورند. از اینرو در یک کار ادبی،نقش عاطفی زبان حمکفرمایی کامل بر سایر عناصر دارد.

۲- در یک اثر پرداخته تخیل و خلاقیت قدرت برانگیختن را نیز دارد. البته در چنین اثری، همه پیام به طور روشن و واضح بیان نمی شود و همیشه بخش زیادی از آن به صورت بیان نشده باقی می ماند و از اینروست که معنای مجازی در ادبیات نقش مهمی را ایفا می کند.

ترجمه تخصصی

ترتیب کلمات،وزن جملات و الگوهای صداها همه ممکن است قدرت القایی متناسب با پیام را داشته باشند و باید توسط مترجم به زبان گیرنده نیز منتقل شوند. قدرت القایی متناسب با پیام را داشته باشند و باید توسط مترجم به زبان گیرنده نیز منتقل شوند. در مورد شعر یعنی آن نوع ادبی که صورت و قالب مهم ترین نقش را ایفا مکند، نظم آوری، هماهنگی و همگونی آوایی، همه تصاویر ذهنی برخاسته از محتوا را تقویت می کنند. حتی بعضی از آثار ادبی حاوی نظام کاملی از نمادها هستند.

ترجمه تخصصی

۳-در یک کار ادابی،صورت یا فرم نیز فی نفسه ذاتا حائز اهمیت است. در واقع “در هنر رنج زیبادی باید متحمل شد تا بتوان به محتوا، صورتی بی نظیر، بدیع و تازه و بارعایت اصول زیبایی شناختی بخشید.”ترجمه تخصصی

در متون ادبی برخلاف متون کاربردی، زبان تنها یک وسیله ارتباطی نیست بلکه خود ذاتا هدفی ویژه است. در هیچکدام از انواع دیگر نوشتاری، صورت و محتوا تا این اندازه لاینفک از یکدیگر نیستند. شعر و نثر هنری نه تنها به دنبال برقراری ارتباط با خوانندگان است بلکه در پی برانگیختن واکنش های عاطفی آنان نیز می باشد.ترجمه تخصصی

 

بازآفرینی در متن ترجمه مقاله

واژه ها و عبارات همواره دارای معادل های مقرر در زبان مقصد نیستند. در نتیجه، مترجم ترجمه مقاله برای انطباق تصورات وآراء ارائه شده در متن اصلی با یک صورت و ثالب مورد قبول و تایید همگان در زبان مقصد نمی تواند تنها بر دانش خود از نظام زبان متکی شود.

نویسندگان، اغلب واژه ها را به طرق نوینی به یکدیگر می پیوندند، و یا پاره ای از معانی را به واژه هایی می بخشند که در کتاب های فرهنگ لغات ارائه نشده است. یکی از ویژگی های زبان های طبیعی این است که از یک رشته محدود واج ها، الفاظ، و ساختار ها، می توان از طریق ترکیبات جدید، تعداد نا محدودی گفته تولید نمود، که معانی آنها منتج از بافت آنها خواهد بود.ترجمه مقاله

به تعبیر دانیکا سلسکوویچ ((رابطه زبان و معنا را به روابط موجود در علم شیمی، و رابطه زبان و قالب و صورت آنرا به روابط موجود در فیزیک می توان تشبیه نمود. تشابه با شیمی این طور توجیه می شود که از تعداد محدودی از عناصر زبانی، تعداد نامحدودی از ترکیبات می توان تولید نمود که هرکدام نیز دارای دلالت های جدید هستند؛ تشابه با فیزیک این طور توجیه می شود که بر خلاف عناصر مولفه ترکیبات شیمیایی، عناصری که در فیزیک برای ایجاد دلالت های جدید با یکدیگر ترکیب می شوند هویت صوری خود را از دست نمی دهند. ترجمه مقاله

 

 

حذف متون ادبی یا هنری ترجمه مقاله
به منظور ساده تر نمودن فرایند ترجمه مقاله  نوع ترجمه ای که بیش از اندازه جنبه شخصی و فردی داشت از محدوده روش حاضر کنار گذاشته شده است. متون ادبی نیز خارج از این محدوده قرار می گیرند. نظر به اینکه تعداد بسیار زیادی از بررسی های مرتبط باترجمه مقاله که تا امروز صورت گرفته است به آن نوع ترجمه ای مربوط می شود که ترجمه هنری نایده می شود ، لازم است که توضیحی در مورد ای حذف داده شود. حذف متون ادبی نباید به منزله اظهار نظر مبنب بر بی اعتباری ترجمه مقاله  هنری از لحاظ ارزش آموزشی در هر دوره درسی تلقی شود.
بلکه انگیزه این عمل نیاز های شناختی یک دوره درسی مقدماتی است. مضافا اینکه توجیه این حذف ، فرصتی را در اختیار اینجانب خواهد گذاشت که به روشنگری مفهوم متون کاربردی نیز بپردازم.


ویژگی های متون ادبی ترجمه تخصصی
متون ادبی با شش ملاک زیر مشخص می شوند :
1- در یک اثر ادبی ، نویسنده جهان بینی و برداشت شخصی خویشتن را وقیتی که برای توصیف انتخاب کرده است به خواننده ها منتقل می کند. از آنجائیکه نویسنده ادبیات پیوسته برای نفس خود می نویسد، اذا به توصیف احساسات، عکس العمل ها و هیجانات و عواطف خویش می پردازد.ترجمه تخصصی
یوجین نایدا، اشاره می کند که "در ارتباطات خبررسانی، توجه اصلی عمدتا به پیام است، حال آنکه در ارتباطات عاطفی توجه اصلی به منبع " یعنی همان نویسنده است. انسجام و قدرت تاثیر یک کار ادبی بستگی به پیوستگی تاثیرات ذهنی دارد که فضای داستان را به وجود می آورند. از اینرو در یک کار ادبی، نقش عاطفی زبان حکمفرمایی کامل بر سایر عناصر دارد.ترجمه تخصصی