سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

ترجمه تخصصی مدیریت بازرگانی

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی مدیریت یکی از گرایش های گروه مدیریت ، مدیریت بازرگانی هست که در این گرایش نیز تعداد زیادی دانشجو در حال تحصیل هستند که هر کدام که در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند حداقل یک بار به ترجمه تخصصی نیاز پیدا می کنند.

 

اما همانطور که می دانید ترجمه تخصصی را تنها فردی می تواند انجام دهد که علاوه بر تخصص در آن رشته حداقل سابقه دوساله در ترجمه تخصصی داشته باشد و تنها دانشجو بودن در رشته مدیریت بازرگانی باعث نمی شود بتوانید ترجمه تخصصی را انجام دهید.

 

در موسسه کاراپن مترجم ها همگی سابقه بالای سه سال در ترجمه تخصصی دارند و مترجم هایی که در یک گروه خاص تحصیل کرده اند نیز با هم یک گروه تشکیل می دهند و ترجمه های تخصصی در آن گروه تقسیم می شود و هرکس متناسب با تخصص خود می تواند ترجمه تخصصی را انجام دهد.

 

یکی از مزایای ترجمه تخصصی در موسسه کاراپن این است که در این موسسه تعداد مترجم ها در هر گرایش زیاد است و قبل از اینکه ترجمه نهایی برای متقاضی ارسال شود دوباره توسط فردی با سابقه بالا تر در ترجمه تخصصی بررسی می شود. 

 

ترجمه تخصصی مدیریت بازرگانی
ترجمه تخصصی مدیریت بازرگانی