سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی

ترجمه مقاله

معمولا برای دانشجویان ترجمه مقاله از انگلیسی به فارسی راحت است و می توان با دانش خود مفهوم مقاله را را رساند اما ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی معمولا برای همه دانشجویان کمی دشوار است زیرا نمی توانید اصطلاحات خاص را بکار ببرید و یا گرامر آن را به خوبی بنویسید.

 

گاهی اوقات هم ممکن است شما یک مقاله خوب را به فارسی نوشته اید و می خواهید آن را برای مجلات معتبر برای چاپ مقاله بفرستید که آن مجله هم در خارج از کشور است و معمولا تنها مقالات انگلیسی را پذیرش می کنند پس باید مقاله خود را از فارسی به انگلیسی ترجمه مقاله کنید.

 

مشکلی که بیشتر افراد حین ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی دارند این است که در این گونه ترجمه ها سابقه ای ندارند و نمی دانند که مقاله خود را چگونه بنویسند تا برای چاپ مقاله پذیرش شود و یا چه قسمت هایی را در ترجمه مقاله خود جای دهند.

 

به همین منظور موسسه کاراپن بخشی برای ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی در این موسسه ایجاد کرده است که اکثر افراد در این گروه حداقل دو - سه مقاله انگلیسی در مجلات معتبر دارند که میتوانندبا سابقه بالای خود به خوبی مقاله ها را از فارسی به انگلیسی ترجمه مقاله بکنند.