سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

ترجمه مقاله رشته نفت

ترجمه مقاله

ترجمه مقاله: در رشته نفت هرساله تعداد بسیار زیادی مقاله منتشر می شود که هر کدام به نحو خود مبحثی نو وارد رشته نفت می کنند که می تواند زمینه ساز تحقیق و پژوهش های جدید باشد.

 

بیشتر اساتید دانشگاه ها معمولا در مقطع کارشناسی ارشد از دانشجویان خود می خواهند که مقاله خارجی ای را ترجمه مقاله کنند که این کار نیازمند مهارت خاصی در ترجمه است تا بتوانید به خوبی مفهوم اصلی متن را برسانید.

 

برای ترجمه مقاله یک رشته خاص باید حداقل در آن رشته تحصیل کرده باشید تا با واژگان تخصصی آن رشته آشنایی بیشتر داشته باشید. و همچنین یک سابقه چند ساله در ترجمه مقاله داشته باشید.

 

در موسسه کاراپن در رشته نفت مترجم ها در همه گرایش های مختلف این رشته تحصیل کرده هستند و همچنین همگی از حداقل سابقه یک ساله در ترجمه مقاله برخوردارند و نکته ای که وجود دارد این است که در این موسسه بعد از اینکه مقاله توسط مترجم ها ترجمه شد توسط دو ناظر کیفیت ترجمه و محتوای ترجمه مقاله نیز بررسی می شود.