سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

زمینه های ترجمه مقاله

ترجمه مقاله

امروز می خواهیم لیستی از رشته هایی که ترجمه مقاله آنها در موسسه کاراپن انجام می شود را ارائه دهیم. ممکن است با خود بگویید چطور یک موسسه ترجمه مقاله خدمات ترجمه را در بعضی از رشته ها ارائه می دهد و در بعضی دیگر ارائه نمی دهد ولی باید بدانید که سیستم ترجمه مقاله در موسسه کاراپن به این صورت است که افراد طبق سابقه خود و همچنین رشته تحصیلی خود گروه بندی می شوند.

 

و تا زمانی که در یک رشته خاص و یا یک گرایش خاص مترجم تحصیل کرده در آن رشته را نداشته باشیم سفارش ترجمه مقاله آن را قبول نمی کنیم. لیست رشته هایی که در موسسه کاراپن ترجمه مقاله های آن انجام می شود عبارت اند از :

 

  ترجمه مقاله مهندسی مکانیک

ترجمه مقاله مهندسی برق

ترجمه مقاله مهندسی شیمی

ترجمه مقاله مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

ترجمه مقاله مهندسی کامپیوتر

ترجمه مقاله مهندسی عمران

ترجمه مقاله محیط زیست

ترجمه مقاله صنایع غذایی

ترجمه مقاله مهندسی مواد

ترجمه مقاله مهندسی صنایع

ترجمه مقاله مهندسی کشاورزی

ترجمه مقاله مهندسی پزشکی

ترجمه مقاله مهندسی معماری

ترجمه مقاله مهندسی نساجی

ترجمه مقاله مهندسی هوافضا

ترجمه مقاله مهندسی معدن

ترجمه مقاله فیزیک

ترجمه مقاله آمار

ترجمه مقاله هنر

ترجمه مقاله بیوشیمی

ترجمه مقاله پزشکی

ترجمه مقاله ریاضی

ترجمه مقاله شیمی

ترجمه مقاله زیست شناسی

ترجمه مقاله میکروبیولوژی

ترجمه مقاله ژنتیک

ترجمه مقاله تاریخ

ترجمه مقاله تربیت بدنی

ترجمه مقاله فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله علوم کامپیوتر

ترجمه مقاله مدیریت

ترجمه مقاله جغرافیا

ترجمه مقاله حسابداری

ترجمه مقاله اقتصاد

ترجمه مقاله فلسفه

ترجمه مقاله فقه و علوم اسلامی

ترجمه مقاله علوم اجتماعی

ترجمه مقاله علوم سیاسی

ترجمه مقاله حقوق

ترجمه مقاله روانشناسی