سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

سایت ترجمه دانشجویی

سایت ترجمه

سایت ترجمه در واقع همانطور که بیان کردیم یک ربات هوشمند است که با بررسی کلمه ورودی و تطابق آن با دیتابیس خود یک ترجمه مناسب برای آن پیدا می کند و ارائه می دهد.

 

یعنی اگر ما برای هر واژه ای در دیتابیس یک ترجمه دلخواه تعریف کنیم آن کلمه به عنوان ترجمه در خروجی ارائه خواهد شد. پس می توان با سایت ترجمه فرهنگ لغت آنلاینی برای هر قشر از جامعه و یا برای هر رشته خاصی یک فرهنگ لغت تخصصی آنلاین درست کرد.

 

یکی دسته از افرادی که بیشتر از هر کس دیگری به سایت ترجمه و ترجمه نیاز دارند دانشجویان هستند. که می توان برای آنها به تفکیک رشته سایت ترجمه ای طراحی کرد. مهم این است که این سایت ترجمه قابلیت تفکیک در رشته های مختلف را داشته باشد زیرا اگر این طور نباشد ممکن است واژه های تخصصی ای هر رشته اشتباه ترجمه شود.