سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

سایت ترجمه فرانسوی

سایت ترجمه

سایت ترجمه فرانسوی معمولا در ایران نوع رایج سایت ترجمه ، سایت ترجمه از فارسی به انگلیسی است اما گاهی اوقات حتما احساس کرده اید که به یک سایت ترجمه قوی در زبان های دیگر نیاز دارید.

 

در واقع سایت ترجمه ای مناسب و معتبر است که بتواند از هر زبانی به هر زبان دیگری ترجمه را انجام دهد و یا بتواند زبان هر واژه را تشخیص دهد و آن را به زبان مورد نظر شما ترجمه کند. اما چه کسانی بیشتر به اینگونه سایت ترجمه ها نیاز دارند ؟

 

دلیل این سوال این است که باید برای طراحی اینگونه سایت ترجمه بدانید مخاطب خاص آنها کیست تا قابلیت های خاص آن افراد را طراحی کنید. برای طراحی اینگونه سایت ترجمه های باید بدانید که مخاطب آنها دانشجویان و اساتید هستند که بیشتر برای پیدا کردن مقاله و کتب خارجی می توانند از سایت ترجمه استفاده کنند و یا گاهی اوقات برای ترجمه یک کتاب و یا ترجمه مقاله به سایت ترجمه نیاز دارند.

سایت ترجمه فرانسوی
سایت ترجمه فرانسوی