سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

یکشنبه, 08 مرداد 1396 ساعت 16:53

خدمات سایت ترجمه کاراپن

سایت ترجمه

در سایت ترجمه تخصصی کاراپن خدماتی در راستای ترجمه صورت می گیرد که همه این خدمات ترجمه سایت ترجمه کاراپن توسط افرادی باسابقه حداقل دو ساله انجام می شود.

 

در سایت ترجمه کاراپن خدمات ترجمه به صورت گروهی انجام می شود و مترجم ها بر اساس سابقه در سایت ترجمه و رشته تحصیلی گروه بندی می شوند تا خدمات ترجمه به صورت تخصصی هر رشته انجام شود.

 

به طور کلی خدمات سایت ترجمه کاراپن عبارت اند از : 1- ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و بالعکس 2-ترجمه مقاله 3- ترجمه کتاب 4- ترجمه کلیه‌ی پروژه‌های دانشجویی 5- ترجمه‌ پایان‌نامه از فارسی به انگلیسی 6- ترجمه پروژه‌های کسر از خدمت ‌ 7- ترجمه فارسی به انگلیسی و بلعکس 8- ترجمه تخصصی کلیه رشته ها

 

خدمات سایت ترجمه کاراپن
خدمات سایت ترجمه کاراپن
منتشرشده در سایت ترجمه