سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

یکشنبه, 22 مرداد 1396 ساعت 11:54

سایت ترجمه کاراپن و ویژگی های آن

سایت ترجمه

امروز می خواهیم ویژگی های اصلی سایت ترجمه کاراپن را بیان کنیم. در این سایت ترجمه اولین ویژگی های خاص آن ترجمه هر متنی از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی است که معمولا بیشتر سایت ترجمه ها روی تعداد واژه های متن محدودیت قائل می شوند اما در سایت ترجمه کاراپن شما می توانید هر متنی را با هر تعداد کلمه در این سایت ترجمه وارد کنید و ترجمه آن را تحویل بگیرید.

خدمات سایت ترجمه کاراپن برای جوامع مختلف این سایت ترجمه تریف شده اند که شامل دانشجویان و موسسات علمی و پژوهشی است که این سایت ترجمه متناسب با آن جامعه ترجمه  ها را ارائه می دهد.

 

در سایت ترجمه کاراپن  علاوه بر ترجمه از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ، ترجمه فارسی به زبان های عربی ، اسپانیایی، آلمانی، هلندی، روسی، سوئدی،فرانسوی و ... ارائه می گردد که می توانید سفارش این ترجمه ها را در سایت ترجمه کاراپن ثبت نمایید.

 

منتشرشده در سایت ترجمه